Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku istisna ve detaydan oluşan kapsamlı bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gayrimenkul Hukukunun temelini Medeni Kanunumuzda düzenlenen Eşya Hukuku öğretisi düzenlemektedir. Gayrimenkul aslında halk arasında taşınmaz olarak ifade edilmekte olup ; arazi, arsa, apartman, bina ve konut gibi taşınmaz değerlerin varlığından söz edilmektedir ve bu yapılara ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklara işaret etmektedir. Gayrimenkul hukuku çerçevesinde en sık görülen dava türleri arasında tapu tescil ve tapu iptal davaları karşımıza çıkmaktadır.

Avar Hukuk tarafından "Gayrimenkul Hukuku" alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  •  Taşınır Mülkiyeti Hakkının Korunması ve İhlallerin Önlenmesi
  •  Tapu Sicilinde Ortaya Çıkan Sorunların Çözümü
  •  Taşınmaz veya Kat Mülkiyeti Hallerinde Ortaya Çıkan Sorunların Çözümü
  •  Önalım Hakkının Tesisi ve Kullandırılması
  •  Rehin ve diğer İrtifak Haklarının Tesisi ve Kullandırılması