İcra-İflas Hukuku

Büromuz, alacaklılara ve borçlulara icra süreçleri hakkında danışmanlık hizmeti vermesi yanında Genel Haciz,Kambiyo Senedine Mahsus Haciz, rehnin/ipoteğin paraya çevrilmesi, kiralanan taşınmazların tahliyesi ve iflas talep edilmesi gibi takip işlemlerinin hazırlanması ve devamı aşamalarını gerçekleştirmekte; bunun yanı sıra yapılan haksız icra takiplerine karşı itiraz,şikayet ve dava yollarına başvurulması işlemlerini gerçekleştirmekte ve aynı zamanda iflas, iflas erteleme, konkordato gibi alanlarda da hizmet vermektedir.

Avar Hukuk tarafından "İcra ve İflas Hukuku" alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  •  Alacaklının borçluya karşı gerçekleştireceği takip,haciz,satış ve diğer icra işlemlerinin yürütülmesi
  •  Haksız takibe maruz kalan borçlunun itiraz ve dava hakkı
  •  Kiralanan Taşınmazların, Kiraların Ödenmemesi Nedeniyle Tahliyesi
  •  Bono,Çek ve Diğer Kambiyo Senetlerinin Takibi
  •  Tasarrufun İptali Davaları
  •  Konkordato Süreçlerinin Yürütülmesi