Ticaret Hukuku

Özellikle Ticaret Kanunun tacirlere yüklediği yükümlülükler oldukça fazla olduğu için bu alandaki etkin ve özellikle önleyici hukuki danışmanlık hayati öneme sahiptir.
Büromuz bu bilinçle, şahıs ve tüzel kişiliğe haiz şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme, devralma, tür değiştirme,genel kurul ve yönetimleri, tasfiyesi gibi faaliyetlerinde danışmanlık vermekte, ticari alacakların dava süreçlerini takip etmektedir.
Kapsamlı ve karmaşık bir alan olarak karşımıza çıkan Ticari İşletme ve Şirketler Hukukunun bir diğer alanları olan Haksız Rekabet ve marka alanlarında bunun yanı sıra Kıymetli Evraklar hukukun konusunu oluşturan bono,çek,poliçe gibi kambiyo senetlerinin tahsili ve tahsilinde çıkacak uyuşmazlıklara ilişkin olarak da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avar Hukuk tarafından "Ticaret Hukuku" alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  •  Adi ortaklığın kurulmasından feshedilmesine kadar gerçekleşen süreçlerin takibi
  •  Limited,Anonim,Komandit,Kollektif Şirketlerin kurulmasından feshedilmesine kadar gerçekleşen süreçlerin takibi
  •  Şirketlerin genel kurullarının gerçekleştirilmesi
  •  Şirket alacaklarının tahsili
  •  Haksız Rekabet ve Markadan doğan uyuşmazlıkların çözümü