Aile Hukuku

Büromuz,Türk vatandaşları ve yabancıların arasında Aile Hukukundan doğan nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet,mal rejimleri, evlat edinme, soy bağı, çocuk malları, vesayet gibi konulardaki uyuşmazlıklar ve bunun yanında miras hukukunda; mal kaçırma, saklı payının ihlal edilmesi, mirasın reddi, ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetnamenin hazırlanması ve çıkabilecek sorunları Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Milletlerarası Sözleşmeler kapsamında değerlendirerek hizmet verilmektedir.Bu kapsamda İngilizce ve Rusça metinler de uzmanlarımızca çevrilmektedir.

Avar Hukuk tarafından "Aile Hukuku" alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  •  Nişanlılığın ve evliliğin sona ermesi halinde maddi ve manevi tazminat
  •  Boşanma davası ve velayet
  •  Mal rejimi sözleşmelerinin yapılması veya mal rejimi sözleşmelerinde çıkan uyuşmazlıkların çözümü
  •  Soy bağının kurulması, Evlat edinme konularında hukuki yardım
  •  Nafaka konularında danışmanlık ve çıkan uyuşmazlıkların çözümü
  •  Miras Hukukuna ilişkin Mal Kaçırma ve Saklı payın ihlal edilmesi Halleri