Ceza Hukuku

Kovuşturma ve soruşturma olarak iki koldan ilerleyen ve karmaşık bir yapıdan oluşan ceza yargılamasının sonucunun hakkaniyetli bir çözüme kavuşturulabilmesi için müşteki(şikayetçi),mağdur, şüpheli veya sanığın savunma hakkı  savunma hakkının tam olarak sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda büromuz Uluslararası Suçlar, Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Hürriyete ve Şerefe Karşı suçlar, Malvarlığına,Özel Hayata,Kamu Güvenliğine karşı suçlarda ve daha birçok suçun konu edildiği yargılamalarda danışmanlık hizmeti vermekte ve dava takibi yapmaktadır.

Avar Hukuk tarafından "Ceza Hukuku" alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  •  Müşteki(Şikayetçi),Mağdur ve Suçtan Zarar Görenin Haklarının Yargılama Boyunca Korunması
  •  Şüpheli ve Sanığın Adil Yargılanma İlkesi Kapsamında Savunulması ve adil çözüme ulaşılması
  •  Soruşturmanın Başından Hükmün Verilmesine Kadar Geçen Sürelere İlişkin Taraflara Hukuki Desteğin Sağlanması