İdare ve Vergi Hukuku

Büromuzca , Vergi Hukukuna ilişkin olarak ; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması bunun yanında İdare Hukuku Bakımından ise idari işlemler hakkında iptal davaları, tam yargı davaları, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular idari sözleşmelerden doğan davaların açılması gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda gerçek kişiler ile tüzel kişilerin devlet kurumları ile olan idare ve vergi mevzuatından doğan tüm uyuşmazlıkları için başvuru, şikayet, itiraz ve davalarda aktif danışmalık verilmesinin yanında işlemlerin-davaların yürütülmesi de büromuz tarafından yapılmaktadır.

Avar Hukuk tarafından "İdare ve Vergi Hukuku" alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  •  İdarenin haksız olarak gerçekleştirdiği kamulaştırma,el atma gibi idari işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için gereken süreçlerin işletilmesi
  •  İdarenin haksız olarak gerçekleştirdiği eylemlerine maruz kalan kişilerin tazminat hakları
  •  Uyarma,kınama,kademe ilerlemesinin durdurulması,para cezası gibi işlemlere maruz kalan kişilerin itiraz hakları hakkında bilgi verilmesi
  •  Haksız vergi borçları ve cezalarına maruz kalan kişilerin itiraz haklarının işletilmesi