İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuz, İzmir Barosu İş Hukuku Komisyonunda bulunmuş ve İzmir Adalet Komisyonu Bünyesinde İş Hukuku Bilirkişiliği de yapmış olan Kurucu Avukatımız Cem Demirtaş’ın koordinatörlüğü ve danışmanlığında, zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk görüşmelerine katılınması,işe iade davalarının,kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti,hafta tatili ücreti alacaklarına ilişin davaların,kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, hizmet tespiti,iş kazası ve meslek hastalığından doğan davaların takibi yanında işçilere, işverenlere, hukuk bürolarına, hukuk departmanlarına ve şirketlere iş hukuku danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bunların yanında firmaların insan kaynakları departmanlarının profesyonelce, günün ihtiyaçlarına göre kurulması, çalışanların iş sözleşmelerinin ve sicil dosyalarının kanunun, yönetmelikler ile yargı içtihatlarına uygun şekilde tutulmasında danışmalık hizmeti vermektedir. Çalışanların hizmet sözleşmeleri devam ederken maruz kaldıkları mobbinge karşı hukuki destek ve mücadele de hizmetlerimiz arasında yerini almaktadır.

Avar Hukuk tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  •  Zorunlu arabuluculuk görüşmelerine katılınması
  •  Haksız ve geçersiz sebeplerle işten çıkarılan işçilerin işe iadelerinin sağlanması
  •  Çalışma süreleri alacakları/tazminatları ödenmeyen işçilerin alacak davası
  •  İşverenlerin, iş akitleri kurulmasından sonlandırılmasına kadar olan süreçte gerçekleşen işlemlere ilişkin hukuki danışmanlığının sağlanması ve davalarının takibi
  •  Sosyal sigortadan kaynaklı uyuşmazlıkların çözülmesi